LUTTES DE CLASSE

Publié le par agenda-des-luttes

"Fondements du Léninisme" en basque

déjà dans la rue

(Templando el Acero, édition militante)

06.11.11-leninismoaren oinarriak

La maison d'édition “Templando El Acero” (Forgeons le fer) vous fait part du fait qu'elle commence la publication des classiques du Marxisme en langue basque. Cette décision de publier les classiques du Marxisme-Lénisme en basque obéit à notre désir de revendiquer l'actualité du Marxisme-Léninisme. Ainsi, nous voulons aussi revendiquer notre pays et notre langue, combler le vide du manque de littérature révolutionnaire classique en basque et surtout connecter et donner à connaître le Marxisme parmi les jeunes générations qui vivent et militent déjà en basque. C'est pourquoi, nous croyons que traduire en basque la littérature Marxiste est un instrument très valable.

 

Le premier de ces classiques du Marxisme-Léninisme est "Fondements du Léninisme" de Staline. L'oeuvre de Staline, écrite en 1924, est une oeuvre maîtresse qui synthétise et codifie la pensée de Lénine. Staline résume et commente dans cette oeuvre les points cardinaux de la pensée de Lénine. Avec la rigueur d'un scientifique (en fin de compte le Marxisme c'est la science, la science du prolétariat) et armé du Matérialisme Historique comme instrument d'analyse : Staline explique comme Lénine a sauvé la pensé de Marx des falsifications qui avaient cours et comment il l'a adapté aux nouvelles conditions (sans falsification ni tergiversation); en expliquant les différents apports de Lénine à la base de la conception de Marx et en dénonçant les modifications et falsifications des prétendus "Marxistes Orthodoxes" et leur "droite" interprétation de Marx (lesquelles étaient finalement une incapacité -voire une incapacité volontaire- à connaître les nouvelles conditions révolutionnaires du moment).

 

Joseph Staline est la personne la plus polémique de l'Histoire du Marxisme-Léninisme. Ardent partisan de Lénine qu'il a compris et dont il a donné à connaître la pensée, il a souvent été considéré

 

comme étant l'ennemi responsable du plus important préjudice contre le Marxisme, tout comme son fossoyeur. Il est celui qui fut le principal dirigeant de l'URSS; celui qui a répandu le Marxisme dans différents pays, l'homme qui incarnait les espérances de milliers et milliers de travailleur(euse)s dans le monde entier, celui qui a fait en sorte que l'URSS ait franchit le saut d'être un pays agricole sous-développé jusqu'à être un pays développé; de nos jours, il est présenté comme le pire ennemi de l'humanité. L'homme qui a vaincu l'Allemagne nazie est présenté comme étant le frère de celle-ci. Celui-ci, c'est l'homme, le symbole, le mythe qui s'est construit ou plutôt que l'on nous a construit. Nous pouvons quasiment dire que Staline est une métaphore du Marxisme, celui qui incarne le mieux la Lutte dialectique entre la thèse et l'antithèse. Et il est aussi la base du Marxisme laquelle est la Lutte de Classe, celui qui fut un héros pour une Classe sociale est présenté comme un démon depuis que cette Classe sociale a perdu la Guerre Froide (idéologique). C'est cela la Lutte de Classe; chaque Classe en conflit nous présente une version de chaque phénomène. Au sujet de Staline, nous, notre Classe sociale doit lutter pour faire en sorte que notre version soit hégémonique et pour cesser d'assumer la version de l'ennemi comme "naturelle".

 

Nous sommes conscient(e)s du pari difficile que nous avons fait. Aussi bien par la situation de l'euskara -la langue basque- (depuis toujours) que celle du Marxisme-Léninisme (surtout depuis 1991), la publication de la littérature en basque comme celle de la littérature marxiste est extrêmement réduite. Et que dire de la combinaison des deux facteurs ! Mais, même ainsi, nous avons commencé ce projet avec un grand espoir et nous sommes certain(e)s que les militant(e)s, les personnes de Gauches, les patriotes de cette Euskal Herria (Pays Basque) révolutionnaire sauront reconnaître notre pari. Nous sommes certain(e)s que “Leninismoaren oinarriak” ne sera pas l'unique oeuvre que “Templando el Acero” sortira en euskara (basque).

 

 

Lagun eta burkide maiteok :

 

“Templando El Acero” argitaletxeak marxismoaren klasikoak euskaraz argitaratuko duela jakinarazten dizue. Marxismo-leninismoaren klasikoak euskaraz ateratzearen erabaki hau, marxismo-leninismoak duen gaurkotasuna aldarrikatzeko eta leninismoa berriz oholtza-gainera igotzeko hartu dugu. Izan ere, hala, euskaraz literatura iraultzaile klasikoan dagoen gabezia hau konpondu nahi dugu, gure herriarekiko eta gure hizkuntzarekiko konpromezua hartu nahi dugu eta batez ere herriaren hizkuntzan osorik hezitako eta euskaraz bizi diren belaunaldi berriekin bat egin nahi dugu, euskaraz ari den eta militatzen duen belaunaldi gazte horrengan marxismoa hedatzeko tresnarik onena literatura marxista euskalduntzea dela uste dugulako.

 

Marxismo-leninismoaren klasiko hauetako lehena, Stalinen “Leninismoaren oinarriak” liburua dugu. Stalinen lana, 1924an idatzitakoa, Leninen pentsamoldea laburbiltzen eta sintetizatzen duen maisulana da. Stalinek, lan honetan, Leninen pentsamoldearen puntu nagusiak laburbiltzen eta komentatzen ditu. Zientzialari baten zehaztasunaz (azken finean marxismoa zientzia, proletalgoaren zientzia baita), eta analisirako materialismo historikoaren zorroztarria hartuz, Stalinek Marxen pentsamoldea Leninek itxuraldaketetatik nola askatu eta baldintza berrietara zuzen (eta ez faltsuki edota aizunduz) moldatu zuen azaltzen digu; Leninek marxismoaren ikusmoldeari eta oinarriari egin zizkion ekarpenak azalduz eta ustezko “marxista ortodoxoen” (finean baldintza iraultzaile berriak ezagutzen ez zituztelako eta euren ondorioei beldurrez ezagutu nahi ez zituztelako Marxen irakurketa “zuzenaren”, hots, hertsiaren atzean gordetzen ziren horien) itxuraldaketa eta aizuntzeak salatuz.

 

Josif Stalin marxismo-leninismoaren historian izan den pertsonaiarik polemikoa da. Leninen jarraitzaile sutsua, Leninen pentsamoldea ulertu eta ulertarazi egin zuena, askotan marxismoaren etsairik okerrenentzat hartua izan da, marxismoa behin betiko hondatu izango zukeena bera izango bailitzan. SESBeko zuzendaria hainbat eta hainbat urtetan izan zena, marxismoa hainbat herrietan zabaldu zuena, mundu osoko hamaikatxo milaka langileen itxaropenak irudikatzen zituen gizona, SESB nekazal herrialde azpigaratu izatetik herrialde garatu izatera eraman zuena; orain gizateriaren gaitz guztien irudikapen gisa aurkezten digute. Alemania nazia garaitu zuen gizona haren anai gisa aurkezten digute. Hor dugu gizona, hor dugu ikurra (izan zena, eraiki zutena, eraiki zigutena, eraikitzen jarraitzen digutena). Ia-ia, marxismoaren metafora bera dela ere esan genezake, tesi-antitesi prozesua inork baino hobeto ordezkatzen du Stalinen figurak. Eta baita ere marxismoaren ardatz den klase borroka, klase sozial batentzat heroi izan zena, klase horrek eta bere ikusmoldeak Guda (ideologiko) Hotza galtzean deabru bezala aurkeztu digute. Klase borroka gorri-gorrian; gatazkan dauden bi aldeek modu ezberdinean ikusten dute gauza bakoitza. Bada garaia guk, gure klase sozialak, Stalinen auziaren inguruan ere gure ikusmoldea izan dezagun eta gure ikusmoldearen hegemoniarengatik borroka dezagun, etsaiaren ikusmoldea onartu gabe.

 

Kontziente gara egin dugun apustua ez dela erraza. Izan ere, bai euskararen (betidanik) zein marxismo-leninismoaren (1991tik batez ere) egoera dela eta, bai euskarazko liburuen zein liburu marxisten irakurlegoa nahiko murritza da. Zer esanik ez bi faktoreak bilbatzerakoan. Baina hala ere proiektu hau ilusioz hasi dugu eta Euskal Herri iraultzaile honetako militanteek, ezkertiarrek eta abertzaleek hau estimatuko dutenaz ziur gaude. Ziur gaude “Leninismoaren oinarriak” ez dela “Templando El Acero “ argitaletxeak euskaraz aterako duen liburu bakarra.

 

Lieux où acheter le livre "Leninismoaren oinarriak” (8 euros) en Euskal Herria :

-(Bilbo) Gatazka

 

-(Iruñea) La hormiga atomica

 

-(Gasteiz) SRI <sripresos@yahoo.es>

 

-(Donostia) <tony_ezg@hotmail.com>

 

-(Demandes contre remboursement) <maimar_1@hotmail.com>

Commenter cet article